Oyun Gemisi Oyunlar

Oyun Gemisi Oyunlar

Oyunun Çocuğun Duygusal Ve Sosyal Gelişimine Olan Etkileri

Çocuklar duygusal gelişimlerine paralel olarak mutluluk, korku, acıma, kaygı, nefret, sevme, sevilme, güven duyma, ayrılık, ölüm gibi pek çok duyguyu oyun yolu ile öğrenmektedir.

Çocuklar duygusal gelişimlerine paralel olarak mutluluk, korku, acıma, kaygı, nefret, sevme, sevilme, güven duyma, ayrılık, ölüm gibi pek çok duyguyu oyun yolu ile öğrenmektedir.

Anne karnından itibaren etraflarındaki mutluluğu, hüznü, stresi hissetmeye başlayan çocuklar, bu duygulardan yetişkinlerden daha çok etkilenirler. Bu duyguları da oyun oynayarak açığa çıkarırlar. Bir çocuk oyun oynarken, bilinçaltında biriken tüm duyguları oyuna ve oyuncaklarına yansıtır. Bu yansıtma çocuğun dışavurumu olduğu için, oyun çocuk psikolojisinde çok faydalı bir rahatlamadır. Oyun, çocuk için boşa geçirilen bir vakit asla değildir, aksine onun duygularını ifade ettiği, mutlu olduğu, kendi kendine karar verebildiği, sosyalleşebildiği, düşünebildiği bir aktivitedir.

Çocuk aynı zamanda oyunda çevresinde gözlemlediği anne, baba, çocuk, öğretmen gibi karakterlerin birbirleriyle olan iletişimde üstlendikleri birden fazla rolü ve kendi ailesinde gözlemlediği duygusal ilişkileri oynadığı oyuna yansıtabilmektedir.

Toplumu, kuralları, meslekleri, gelenek ve görenekleri, iyiyi ve kötüyü, doğruyu-yanlışı öğrenirken, duygusal ve sosyal olarak gelişirken, bu öğrendikleriyle kendi kişiliğini de şekillendirir. Oyunun kurallarına bağlı olarak çocuk, rakibine saygı duymayı, disiplinli olmayı öğrenir. Bu tür kurallar çocuğu sadece sınırlamamakta, aynı zamanda mesafeli özgürlüğü de sağlamaktadır. Bu da, çocuğa kendi karakterini gerçekleştirme imkanı verir.

Çocuk, oyun ortamında özgür olursa, oyundaki bütün problemleri kendi başına çözebilmeyi öğrenir. Çözemediği taktirde dışarıdan birinin değil, oyun arkadaşlarının yardımcı olmasını istemesi daha uygundur. Bu davranışlar çocuğun büyüdüğünde karşılaştığı güçlükleri kendi kendine çözmesi için hazırlar. Çocuğun oyunu, oyun içindeki davranışları büyükler tarafından kısıtlanır ve engellenirse büyüdüğünde özgürce davranamayan, özgüvensiz ve kararsız bir kişilik ortaya koyar.