Oyun Gemisi Oyunlar

Oyun Gemisi Oyunlar

Duygusal Ve Sosyal Gelişime Oyunun Etkisi

Oyun doğumdan sonra çocuğun bedenini hareket ettirmesi ile başlar. Bebeklikten itibaren bakıcısına güven duyduğu sürece oyunsu davranışlarını geliştirir.

Oyun doğumdan sonra çocuğun bedenini hareket ettirmesi ile başlar. Bebeklikten itibaren bakıcısına güven duyduğu sürece oyunsu davranışlarını geliştirir. Bu ilişki çocuğun güven duygusu gereksinimini karşılamalı ve desteklemelidir.

Okul öncesi dönemde çocuk oyunda problem çözmeyi de öğrenir. Birlikte olduğu arkadaşlarıyla karşılaştığı sorunları, çatışmaları, duygusal yönden çözümleme durumları da oyunda sıkça rastlanır. Olgunlaşmaya paralel olarak yaratıcı çözümler çocuğun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Çocuk, paylaşma kavramını diğer çocukların istek ve arzularını kabullenmeye başladığında anlayacaktır. Bu da benmerkezcilikten uzaklaşınca anlaşılacaktır. Toplumun

değerleri arasında olan ait olma kavramını grup içinde yaşayarak öğrenmek mümkündür. Bazı şeylerin kendilerine ait olup bazıların ise olmadığını sosyal etkileşim ile öğrenir. Çocuğun en sık sosyal etkileşimi evcilik oyunlarında görülür.Duygusal ve sosyal gelişimi açısından çocuk, oyun oynarken düşüncelerini ifade eder,başkalarının düşüncelerini anlamayı, duygularını sözel ifade etmeyi ve saldırganlığı denetim altına almayı öğrenir, genel olarak sosyal iletişimi artar ve uyumlu davranışlar gösterir.