Oyun Gemisi Oyunlar

Oyun Gemisi Oyunlar

Beden Ve Hareket Gelişimine Oyunun Etkisi

Günümüzde çocuk eğitim uzmanları hareket gelişimini, fiziksel gelişimden farklı şekilde ele almaktadır.

Günümüzde çocuk eğitim uzmanları hareket gelişimini, fiziksel gelişimden farklı şekilde ele almaktadır. Onlara göre hareket, çocukların yaparak öğrenmeyi gerçekleştirdikleri bir öğrenme ortamıdır. Kısıtlamasız oyun ortamı, çocuklarda kendilerini istedikleri gibi ifade edebilme olmağı sağlar. Doğa içerisinde oynanan oyunlarda çocuk, doğa olaylarını gözlemler, araştırma ve bazı sonuçlara varma olanağı bulur. Açık havada oynanan oyunlar çocuklara gerçek mekân kavramı kazandırmada rol oynar. Top oyunları bu kavramların kazanılmasında araç olur. Bunlarla beraber çocuğun becerileri gelişir ve kendine güveni artar. Oyunlar çocuğun saldırganlığını olumlu yöne yöneltmesini sağlar, fazla enerjisini boşaltmasına yardımcı olur, duyduğu coşku, heyecan ve başarı hissi, öz güveninin gelişmesine yardım eder. Çocuğun bedenini tanıması, istediği şekilde kullanabilmesi, kendini kontrol edebilmesi oyun ile mümkün olur.

Oyun, her çocuğun sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel, dil ve öz bakım beceri alanlarının gelişiminde etkilidir. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocukların bazı gelişim alanlarında daha çok ve farklı etkileri olur. Örneğin; görme engelli çocuklar dikkatlerini yoğunlaştırarak işitme ve dokunma duyularını daha iyi kullanabilmekte, işitme engelli çocuk yaşıtları ile aynı ortamda bulunarak gözlem yoluyla öğrenmelerini sağlamakta, oyun ortamı dil kullanmaya özendirmekte, konuşma geriliği olan çocuklarda dil becerileri gelişmekte, zihinsel engeli olan çocuklarda oyun etkinliği ile bilişsel becerilerinin yanı sıra duygusal, sosyal, dil ve belli oranda hareket gelişimleri ilerlemekte, otistik çocuklarda taklit etme, sıra alma, oyuncakla amacına uygun oynama ve sembolik oyun becerileri gelişmektedir.